Работа
Резюме
Курсы
ВУЗы
Вход
  Главная Должностные инструкции Должностные инструкции ревізора

Должностные инструкции ревізора

Если вы не являетесь мастером в оправданиях и спокойно переносите какие-либо обидные невезения, можете с ними смириться, если вы привыкли к такому. Но,
I. Загальні положення
Ревізор відноситься до категорії фахівців.
Призначення на посаду і звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням Головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
Ревізор підпорядковується безпосередньо керівнику відділу обліку та контролю і керівнику підприємства.
Кваліфікація:
- Базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації.
- Стаж роботи за професією ревізора – не менше 2 років.
Ревізор повинен знати:
- Нормативні, методичні, та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.
- Облікову політику, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.
- План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств та організацій.
- Основи трудового законодавства.
- Правила та норми охорони праці.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Завдання та обовязки
Проводити позапланову ревізію складів, магазинів; вибіркові перевірки окремих груп товарів на складах, магазинах. Своєчасно оформлювати результати ревізії і подати їх на розгляд керівнику відділу обліку і контролю.
Брати участь в планових інвентаризаціях, які проводяться щомісячно у складах, магазинах.
Давати оперативні вказівки керівнику ревізованого обєкту про усунення виявлених порушень і недоліків, перевіряти виконання поданих вказівок.
Вибірково перевіряти відпуск товару зі складів згідно з накладних.
Контролювати достовірність обліку та наявність матеріальних цінностей закріплених за складом, своєчасність і правильність відображення в документах руху товарно-матеріальних цінностей розміщених на складі.
Контролювати порядок складання звітності на основі первинних документів, а також організацію проведення інвентаризації на складах підприємства.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права
Ревізор має право:
Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обовязки за посадою, критерії оціки якості виконання ним посадових обовязків.
Доповідати керівництву про всі виявлені порушення та недоліки в межах своєї компетенції.
Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, повязаної з обовязками, що передбачені цією інструкцією.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Ревізор несе відповідальність:
За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обовязків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.
Другие должностные инструкции:

Профессия IT-менеджера   Профессия автослесаря   Профессия агента   Профессия агента по закупкам  
Copyright © 2008-2013
Перепечатака материалов приветствуется с активной ссылкой на jae.com.ua.
По вопросам размещения рекламы: +38 (044) 360-7093